Doceren is een vak apart. Ook zelfverzekerd voor de klas staan? Volg de Do-In docentenkwalificatie!

Een stuk dieper dan alleen DO-IN oefeningen

Onder begeleiding van Anushka Hofman ga je 5 zondagen lang spelenderwijs bouwen aan je vaardigheden van het overbrengen van jouw DO-IN kennis aan anderen. En we gaan een stuk dieper dan DO-IN oefeningen alleen want er worden ook zeer belangrijke aspecten van het lesgeven getraind zoals stemgebruik, didactiek, het omgaan met groepen en cursisten en “holding space”.

Lydia van Rangelrooij: Vorig jaar de do-in opleiding mogen volgen bij Anushka. Wat een geweldige ervaring! Ik heb een enorme groei mogen meemaken op dit vlak en nog zoveel meer. Ik heb mijzelf beter leren kennen waardoor ik nu sterker en zelfverzekerder ben. Do-in helpt mij in balans te blijven. Dit jaar mag ik mij nog verder verdiepen met de do-in docentenopleiding!

Voor wie is de docentenkwalificatie bedoeld?

 • Voor degene die zich DO-IN zodanig heeft eigen gemaakt, zowel in de eigen praktijkbeoefening als in de kennis van de gerelateerde oosterse geneeskunde, dat hij/zij deze kan overdragen volgens de traditie van On Ko Shi Shin*.
  *Dit is de Japanse uitdrukking voor de traditionele eer van het kunnen en mogen doorgeven van deze eeuwenoude kennis in onze moderne tijd.
 • Voor docenten die al DO-IN training geven maar nog een paar stappen dieper willen gaan, hun vaardigheden willen uitbreiden, tips willen krijgen over hoe je DO-IN over kunt brengen en hiermee een (nog) betere DO-IN docent kunt worden.

Vooropleiding
Vereiste vooropleiding: met voldoende behaald resultaat de afgeronde DO-IN opleiding en het kennisniveau van 2 jaar Shiatsu studie of vergelijkbaar niveau. Toelating eventueel na persoonlijk intake gesprek.

Wat gaan we leren en doen?
Datgene wat volgens onze KWALIFICATIES een goede DO-IN docent nodig heeft. Dit zullen tevens de beoordelingsonderdelen zijn op het eindexamen.
De 10 kwalificaties van een goede DO-IN docent:

 1. Zorgvuldige en juiste uitvoering van DO-IN.
 2. Heldere communicatie en uitleg kunnen geven.
 3. Voldoende parate kennis van de klassieke Chinese/Japanse geneeskunde (tcm).
 4. Deze kennis kunnen omzetten in samenhang met de oefeningen.
 5. Fysiek en mentaal optreden vanuit de Hara.
 6. Lichaamsbewustzijn zelf en van je cursisten in samenhang met de uitvoering van oefening.
 7. Contact met de cursisten – een veilige omgeving creëren. Omgaan met moeilijke situaties.
 8. Assisteren en corrigeren.
 9. Een les opbouwen in samenhang met een thema, seizoen en/of probleem.
 10. Aanpassing van de oefening voor ouderen en voor mensen met een beperking.

Haal het beste uit jezelf en word een betere DO-IN docent in 5 stappen.

We volgen hiervoor het groeimodel van de mens volgens de klassieke oosterse geneeskunde in volgorde van de organen: LONG – MILT – HART – NIER – HARTBESCHERMER – LEVER. Hiermee groeien je vaardigheden als DO-IN docent en tegelijk leer je heel veel over jezelf. Voor elke lesdag wordt steeds ruim van te voren een huiswerkopdracht gegeven zodat je je kunt voorbereiden en het meest profijt hebt van de betreffende trainingsdag. We gaan DO-IN lessen opbouwen gekoppeld aan thema’s zoals het seizoen, specifieke kenmerken en klachten, rollenspellen spelen, corrigeren, assisteren en leefstijladviezen uitwisselen.

DO-IN docenten examen
Indien alle 5 lesdagen met voldoende resultaat worden gevolgd is het mogelijk deel te nemen aan het DO-IN docenten examen.

PROGRAMMA 5 LESDAGEN

Les 1 LONGEN Extra thema: Kun je gemakkelijk ademhalen, spreken en zingen?
Les 2 MILT Extra thema: Belast je jezelf met je voeding, je denken en je manier van leven?
Les 3 HART EN HARTBESCHERMER Extra thema: Heb je een open doorstroming en communicatie vanuit je hart, lichaam en geest?
Les 4 NIER Extra thema: Ben je vitaal genoeg om te groeien en je te ontwikkelen of leef je op je reserve en “overleef” je nog net?
Les 5 LEVER Extra thema: Hoe ga je om met je verantwoordelijkheden en keuzes
Examen

Les 1: LONGEN 

De vraag die je jezelf bij het thema Longen kunt stellen is:
Kun je gemakkelijk ademhalen, spreken en zingen?
Of voel je je ingesnoerd en geremd om te spreken. Letterlijk en figuurlijk. Lesgeven is loslaten en het delen van je wijsheid en kennis. Bij een onbalans van de longenergie is vaak sprake van een zwakke stem en niet goed kunnen loslaten.

In de oefeningen die we deze dag doen, gaan we uit van de criteria van een goede DO-IN docent die samenhangen met de kenmerken en energie van de Long.
Focuspunt deze dag: Hoe leg je een DO-IN oefening uit. Welke woorden gebruik je, maak je gebruik van de ademhaling en hoe gebruik je je stem? Wat roept jouw stem op en is dat ook hetgeen je beoogt?


Les 2: MILT
De vraag die je jezelf bij het thema van de Milt kunt stellen is:
Belast je jezelf met je voeding, je denken en je manier van leven?

Ben je in staat je te binden en jezelf en anderen te voeden? Hoe gaat het met jouw levensstijl? Hoe ga je om met je extra zintuig “het denken”. Heb je een helder hoofd, goed geheugen en goede concentratie?
Lesgeven terwijl je zelf gecentreerd en geaard bent is cruciaal. Dat betekent dat je zowel fysiek, als mentaal, als emotioneel in je Hara blijft, wat er ook gebeurt. Als DO-IN docent moet je de koppeling kunnen maken van mentaal naar fysiek. Het vermogen om je kennis van de oosterse geneeskunde om te kunnen zetten in doelgerichte oefeningen. Mentaal helder en geconcentreerd vanuit je Hara, je midden, verbinding maken met de “wereld” en alles om je heen.Een van de taken van de DO-IN docent is om mensen te leren hoe ze beter om kunnen gaan met de wereld om zich heen, hun complexe omgeving en hun eigen levensstijl.

In de oefeningen die we deze dag doen, gaan we uit van de criteria van een goede DO-IN docent die samenhangen met de kenmerken en energie van de Milt.
Focuspunt deze dag: Didactiek. Hoe leg je een DO-IN oefening uit in samenhang met je kennis van de oosterse geneeskunde. Je kennis afstellen op interne behoeftes en deze om kunnen zetten in DO-IN oefeningen. Voelen en bewust worden van wat nodig is.


Les 3: HART en HARTBESCHERMER
De vraag die je jezelf bij het thema HART vuur kunt stellen is:
Heb je een open doorstroming en communicatie vanuit je hart, lichaam en geest?

Hoe is je afstelling van vitaliteit versus rust. Hoe is je onderscheidingsvermogen. Kun je zien en voelen wat nodig is? Signalen opvangen (compassie). Wanneer wel - niet reageren - assisteren - aanbod alternatieven. Kun je jezelf en je cursisten beschermen. Hoe creëer je een omgeving voor je cursisten zodat zij zich veilig, gehoord en gezien voelen. Kun je grenzen stellen?

In de oefeningen die we deze dag doen, gaan we uit van de criteria van een goede DO-IN docent die samenhangen met de kenmerken en energie van Hart en Hartbeschermer.
Focuspunt deze dag: Contact met cursisten – omgaan met moeilijke situaties, jezelf en je cursisten beschermen.


Les 4: NIER
De vraag die je jezelf bij het thema NIER kunt stellen is:
Ben je vitaal genoeg om te groeien en je te ontwikkelen of leef je op je reserve en “overleef” je nog net?

Hoe ga je om met angst (oerangst en faalangst), kou, stijfheid, vermoeidheid, ouderdom en of vertraging?

In de oefeningen die we deze dag doen, gaan we uit van de criteria van een goede DO-IN docent die samenhangen met de kenmerken en energie van de Nier.
Focuspunt deze dag: Inzichten en vaardigheden hoe je in je "eigen energie" blijft, in je Hara, en om kunt gaan met beperkingen en (faal)angst. Aanpassingen, verbaal, non-verbaal, fysiek via aanraking en hulpmiddelen.


Les 5: LEVER
De vraag die je jezelf bij het thema LEVER kunt stellen is:
Hoe ga je om met je verantwoordelijkheden en keuzes?

Voel je je vrij in je beweging, groei en creativiteit? Heb je de moed om te veranderen van richting, voor je overtuigingen uit te komen, de juiste keuzes te maken? Beschik je over het vermogen om voet bij stuk te houden? In de oefeningen die we deze dag doen, gaan we uit van de criteria van een goede DO-IN docent die samenhangen met de kenmerken en energie van Lever.
Focuspunt deze dag: Symbiose van alle elementen. Alles komt bij elkaar. Hoe ziet een hele DO-IN les eruit.

DO-IN docenten kwalificatie 

startdatum volgt
lesdata worden nader bekend gemaakt
duur 5 zondagen 1 examendag
examendatum
tijd 10.00-16.00 uur
locaties BIJ MAM N.S.K.S.
kosten Docentenmodule
Losse lesdag
Examendag
€ 487,50
€ 117,-
€ 125,-

Aanbevolen DVD en literatuur:

- 'Do-In voor Jong en Oud, jong blijven met oude technieken' (N.S.K.S)
- 'Meridiaan oefeningen', Shizuto Masunaga, ISBN 90 6963 5763
- 'De helende kracht van Do-In, Lilian Kluivers, ISBN 978 90 6030 726 7
- 'Instructie dvd Do-In'
- 'Atlas van de acupunctuur', Sesam C.H Hempen (of iets vergelijkbaars)
- 'Acu-yoga', Michael Reed Gach

 

Schrijf je nu in!
Online inschrijven voor alle lessen, cursussen en workshops doe je hier of download PDF inschrijfformulier.
Zie voor deelname aan de lessen de Algemene Voorwaarden.